onsdag, januari 04, 2006

Är tillväxt gränslöst?

Efter min senaste kolumn har jag blivit bombarderad av mail. Underbart!
Eftersom jag befinner mig på resande fot, kan jag inte svara på alla nu. Men här är ett där jag måste kommentera.

Min definition på tillväxt är nog ungefär den samma som de flesta andras.
D.v.s. ökad och förbättrad produktivitet, ökat utbud och ökad försäljning, vidare utveckling och förnyelse av allt producerat m.a.o. positiv marknadsdriven utveckling. Tillväxt kan självklart öka gränslöst, med den sker i konkurrens med andra länder. Det är dessa 2 grundläggande detaljer sossarna inte fattat.

Ett, de tror att det finns ett begränsat antal jobb och fast summa pengar som måste fördelas. Ett bröd, och det brödet skall delas lika. Men blanda i 100 ägg till, ett par säckar mjöl, mjölk och jäst, så kan vi alla äta oss mätta, vissa mer än de behöver så att de blir propp mätta, och sedan kan vi exportera resten till svältande i Afrika. Men finns dessa ägg, mjöl osv.? Självklart! Alla jordens människor skulle få plats på Gottland, de skulle få en kvm var. Det handlar inte om att vi inte har resurser att ta hand om alla, utan att vi inte haft tillräckligt med tillväxt, tillräckligt med globalisering för att kunna producera och fördela så att det når alla. Det är därför, för de svagas och de svältandes skull, som det är vår SKYLDIGHET att skapa så mycket tillväxt som möjligt. Bara i tillväxten finns hoppet för de fattiga och de svaga och sjuka. När socialister skriker att pengar och profit inte är allt, väljer de bort de fattiga. När DU tar för lång lunch rast, ligger hemma en dag extra efter sjukdom, väljer en öl framför tipsextra istället för att jobba, sänker du produktiviteten, minskar tillväxten och låter fattiga svälta. Om du inte jobbar extra för att du inte behöver pengarna, skänk dem till välgörenhet. Om du inte jobbar över för att du vill vara med dina barn. Fint, men det är DU som skall göra det valet., inte staten för du kanske inte har några barn! Om du inte jobbar över för att du inte vill ta någon annans jobb, då har sossarna lurat dig.

Tillväxt är gränslös! Om du jobbar över, ökar vi produktiviteten, konkurrenskraften, och bolaget du jobbar för säljer mer av det du producerar. Företaget kan expandera och anställa fler. Du skapar arbetskraft! Produktivitet och konkurrenskraft kan ökas genom att vi arbetar mer, genom att vi rationaliserar eller genom utveckling av produktionsresurserna i övrigt., t.ex. bättre maskiner som drar mindre energi eller borrar som borrar snabbare osv.
Två, Sveriges tillväxt sker i konkurrens med andra länders. Alla länder vill minska sin arbetslöshet genom att öka sin produktivitet.

Alla vill få tillväxt för att ha ett större bröd att dela på. Enkelt kan man säga att länder är som företag som producerar samma produkter. Den som är billigast, bäst, snabbast, snyggast osv. vinner. M.a.o. Ett land MÅSTE öka produktiviteten, rationalisera och utveckla produktionsresurserna om man vill vara ett rikt land och ligga i toppen av välfärdsligan och det vill man. Det är vår SKYLDIGHET mot de fattiga och svaga att göra vårt bästa. Att skapa så mycket överskott som möjligt att vi kan fördela det till dem som inte har något. Därför är en enorm offentligsektor en katastrof eftersom man VET att statliga och kommunala jobb har mycket, MYCKET lägre produktivitet än i den privata sektorn, men den offentliga sektorn fostrar socialdemokrater…

OK säger någon, men om bolagen rationaliserar genom att flytta produktionen och investeringar utomlands för att sossarna drivit landet i botten, så att vi får en ökad arbetslöshet. Hur får vi tillväxt då?

GENOM ENTREPRENÖRSKAP! Nya idéer, nya bolag. Idéer tar aldrig slut därför är företagandet och tillväxten gränslös. Titta er omkring! Hur många produkter använder ni idag som inte fanns för 10 år sedan. Tillväxt är gränslös! Skapar jobb och är bra för alla!
Tillväxt kommer att ge svaret på hur vi skall slippa olja och kol, Tillväxt kommer att rädda miljön, bota sjukdomar och få undan svält. Titta på vad som hänt i världen under de sista 20 åren.

PS. Till dig som frågat. Visst behöver vi nya bolagsformer, men tillväxt är pudelns kärna

3 Comments:

Blogger Wille said...

Så länge som människan andas och är fri att tänka är tillväxten gränslös.

Det bästa exemplet på tillväxt är dock inte nödvändigtvis "jobba mer", eller "effektivisera lite till".
Det är förvisso exempel på tillväxt, men exempel som arbetar inom en mer begränsad/svårförbättrad rymd: det finns bara ett visst antal timmar i veckan t ex.

Ett bättre exempel är sannolikt de värden människor kan skapa bokstavligt talat ur tomma intet med endast sin hjärna till hjälp:
T ex en ny mjukvara som revolutionerar sättet vi arbetar med text på (jmfr MS Word).

Eller hur tusentals människor, genom att utbyta några få sekunders arbeta med varandra kan skapa glittrande skyskrapor av något som bara var träd i skogen och malm i berget inte långt tidigare.

1:43 fm

 
Anonymous Medelkul said...

Jag följer med stort intresse dina artiklar då jag tycker de står för en huvudsakligen välgrundad åsikt och utgör en efterlängtad oas av ärlighet i det hyckleri som annars omger oss. Emellertid måste jag här vädra min avvikande mening vad gäller den arbetsskyldighet vi påstås ha gentemot svaga och fattiga. Jag erkänner inte någon skyldighet att arbeta för någon annans vinning, oavsett vem som står som tänkt förmånstagare. Min förmåga och begåvning tillhör mig och endast jag har rätt att avgöra hur denna används.

Med en tillväxtfrämjande politik skapas möjlighet och incitament för alla att omsätta sina idéer till ekonomisk vinning, var och en i förhållande till sin förmåga. Kapitalismen är ju i sin geniala utformning så konstruerad att den ekonomiska vinningen man själv tillgodogör sig står i direkt proportion till den nytta man gjort samhället, dvs de varor och/eller tjänster som man tillhandahåller konsumenter till fömånligare villkor än någon annan förmått göra.

Slutsatsvis anser jag inte man har några skyldigheter men att det givetvis bör vara att föredra att maximera sin egen vinning, och ju bättre man lyckas åstadkomma detta desto mer gynnar man samhället (inkluderat de svaga och fattiga som du nämner).

1:35 em

 
Anonymous olaag said...

Jag håller naturligtvis med dig i det mesta du säger i den här och andra kolumner men...
Du säger att statlika, kommunala och andra "offentlig sektor" a priori är mindre effektiva än #privat sektor" - är detta verkligen sant?
I Frankrike har du SNCF franska järnvägen som antagligen är det mest effektiva järnvägsbolaget i världen näst det schweizsiska (också offentligtägt)så det utgör exempel på motsatsen.
Är det inte så att du och alla vi andra skattebetalare inte ställer de ansvariga till sitt ansvar för en bristande effektivitet?
Med pölitiskt tillsatta ledare som saknar insikter på det område de sätts att sköta och som inte utan "fallskärmar" kan avsättas förvånar den bristande effektiviteten inte mig.
Sedan tjänstemäns personliga ansvar
avskaffats är det svårt att avskeda den dom inte sköter sina åligganden.
Om sedan de som borde få ansvar omges av detaljerade styrmedel kan "offentlig sektor" inte förväntas bli effektiv.
Det är inte en naturlag att stat och kommun skall vara ineffektiva.
Har de några morötter?

7:32 em

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home